Γεωπονικές Συμβουλές

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε χρήσιμες γεωπονικές συμβουλές , σχετικά με τη φροντίδα των φυτών σας και την προστασία τους από ασθένειες και εχθρούς. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε  για διάφορα θέματα που αφορούν το καλλωπιστικό πράσινο και τις  απαραίτητες κηπουρικές εργασίες που χρειάζεται ο κήπος.

Οι συμβουλές χωρίστηκαν ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που παρέχονται και ανάλογα με την εποχή του χρόνου στην οποία αναφέρονται.

Ελπίζουμε να σας φανούν χρήσιμες και ενδιαφέρουσες.