Ρωτήστε μας :: Ακακία ροβίνια δέντρο - ROBINIA PSEUDOACACIAΧαρακτήρες που γράφηκαν: