Ρωτήστε μας :: Λιγούστρο ιαπωνικό κοινό δένδρο - Ligustrum japonicum treeΧαρακτήρες που γράφηκαν: