Ρωτήστε μας :: Κύτισσος φυτό - Citisus scopariusΧαρακτήρες που γράφηκαν: